FAYDALAR.

NEDEN DONATI MANŞONU?

Günümüzde yapı endüstrisinde gitgide daha fazla karşılaşılan teknik zorlukların üstesinden gelebilmek için bindirme veya kaynak gibi geleneksel donatı bağlantı yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine, maliyetleri düşürürken daha başarılı yapısal bütünlük sağlayan donatı manşonu kullanılan birleşimler birçok şartnamede yerini almıştır. Aşağıdaki listede BARUS donatı manşonlarının bazı avantajlarını bulabilirsiniz:

  • Bindirmede olduğu gibi yük transferinde betona ihtiyaç duymaz; yapısal bütünlük sağlar.
  • Donatı yoğunluğunu azaltarak hava kabarcığı oluşma riskini düşürür.
  • Kolay ve etkin tasarım süreci sayesinde donatı alanının verimli kullanılmasına, daha güçlü ve küçük betonarme kesit tasarımına olanak sağlar.
  • Yapım aşamasında döşemelerde açılan servis boşluklarının filize gerek kalmadan kapatılmasını kolaylaştırır.
  • Donatı Manşonu, bindirmeye göre çok daha kolay ve hızlı montajlanır.
  • Toplam donatı miktarını düşürerek işçi ve vinç çalışma saatini azaltır, iş programını geliştirir.
  • Bindirme boyundan kurtarır, depolama maliyetini azaltır.
  • Birleşim bölgesi kontrolünü kolaylaştırır, kalite kontrol maliyetini düşürür.
  • Aynı hizada birleşime izin verir, şaşırtmaya gerek duymaz.
  • Donatı israfını en aza indirir.

BARUS MANŞONLARI ilerde yapılacak eklemeler için ideal çözümler sunar.

Donatı manşonlarını bindirme yöntemine tercih eden mühendislerin sayısı hızla artmaktadır. Donatı manşonlarının, bindirme yönteminin aksine güvenilirlik ve tutarlılık sağladığını farketmişlerdir. Donatı Manşonu kullanım zorunluluğu için TS 708 Standardını inceleyiniz.

Donatı Manşonu Gerilme Zorlanma Diyagrami