FAYDALAR.

NEDEN DONATI MANŞONU?

Günümüzde yapı endüstrisinde gitgide daha fazla karşılaşılan teknik zorlukların üstesinden gelebilmek için bindirme veya kaynak gibi geleneksel donatı bağlantı yöntemleri yetersiz kalmaktadır. Bunların yerine, maliyetleri düşürürken daha başarılı yapısal bütünlük sağlayan manşonlu birleşimler birçok şartnamede yerini almıştır. Aşağıdaki listede BAR-US® donatı manşonlarının bazı avantajlarını bulabilirsiniz:

  • Bindirmede olduğu gibi yük transferinde betona ihtiyaç duymaz; yapısal bütünlük sağlar.
  • Donatı yoğunluğunu azaltarak hava kabarcığı oluşma riskini düşürür.
  • Kolay ve etkin tasarım aşamasıyla donatı alanının verimli kullanılmasına, daha güçlü ve küçük kolon tasarımına olanak sağlar.
  • Yapım aşamasında döşemelerde açılan servis boşluklarının kapatılmasını kolaylaştırır.
  • Kolay ve hızlı montajlanır.
  • Toplam donatı miktarını düşürerek işçi ve vinç çalışma saatini azaltır, iş programını geliştirir.
  • Bindirme boyundan kurtarır, depolama maliyetini azaltır.
  • Birleşim bölgesi kontrolünü kolaylaştırır, kalite kontrol maliyetini düşürür.
  • Aynı hizada birleşime izin verir, şaşırtmaya gerek duymaz.
  • Donatı israfını en aza indirir.

BAR-US® MANŞONLARI ilerde yapılacak eklemeler için ideal çözümler sunar.

Donatı manşonlarını bindirme yöntemine tercih eden mühendislerin sayısı hızla artmaktadır. Donatı manşonlarının, bindirme yönteminin aksine güvenilirlik ve tutarlılık sağladığını farketmişlerdir.

Donatı Manşonu Gerilme Zorlanma Diyagrami